Enkom Active PIA ry:n jäseneksi

28.1.2016

PIA:n jäsenyritykset ovat oman toimialansa modernin teknologian erikoisosaajia. Kovien olosuhteiden koulimia ongelmanratkaisijoita. Selkärankaisia tekijöitä, jotka suhtautuvat työhönsä periksiantamattomalla asenteella.

Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry on Suomessa toimivan puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuuden etujärjestö. PIA toimii Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistyksenä ja sillä on noin 100 jäsenyritystä. PIA:n jäsenyritykset kattavat lähes kokonaan Suomessa toimivan puolustusteollisuuden. PIA on perustettu 1994. PIA toimii kotimaassa ja kansainvälisesti ja sillä on kiinteät yhteydet alan viranomaisiin.

Enkom Activesta tuli PIA:n jäsen vuoden 2016 alusta alkaen. Haluamme olla osaltamme tukemassa korkean teknologian käyttöä suomalaisessa puolustus- ja ilmailuteollisuudessa sekä tuoda tietotaitoamme teollisuuden käyttöön.

Lisätietoja:
Matti Hätönen
Enkom Active Oy    
050 350 6529
matti.hatonen@enkom-active.fi

 

« Takaisin


© 2019 Enkom Active Oy | Tekninen toteutus Aldone