Liikkuva kalusto

Liikkuvan kaluston kytkimet ja automaatio.

Tuotteet

CAN-väylän kytkimet

Elektroniset kytkimet työkoneisiin

Keinukytkimet

Keinukytkimet raskaisiin ajoneuvoihin ja työkoneisiin

Muut kytkimet

Paino ja kiertokytkimet

Ajoneuvoantennit

Liikkuvan kaluston antennit hankaliin olosuhteisiin ja erilaisiin verkkotekniikoihin

Kuormanohjaimet

Kuormanohjaimet liikkuvaan kalustoon

Yhteydet ja seuranta

Tuotteet kaluston seurantaan ja valvontaan

Teollisuus PC:t

Liikkuvan kaluston automaatio- ja yhteysjärjestelmät