IoT-tuotteet

Mobiiliverkon IoT-tuotteet ja antenniratkaisut.

Tuotteet

Mobiiliverkon moduulit

Tietoturvalliset ja globaalit moduulit IoT-tuotteisiin

Mobiiliverkon gatewayt

Tuotteiden yhdistäminen IoT-verkkoon ilman suunnittelumuutoksia

Mobiiliverkon korttimodeemit

IoT-yhdistämistuotteet standardein modeemirajapinnoin

Tietoturva, valvonta ja hallinta (eSIM)

Helpotusta IoT:n tietoturvahaasteisiin

Antenniratkaisut

Oikeat antennivalinnat ovat olennainen osa toimivaa yhteysratkaisua

Mobiiliverkon reitittimet

Valmiit reititintuotteet erittäin monipuolisin rajapinnoin

Tarkkuuskompassit ja asentoanturit

Erittäin tarkkoja antureita hyvin vaativiin sovelluksiin

Teollisuus PC:t

Liikkuvan kaluston automaatio- ja yhteysjärjestelmät