Kustannukset ja energiankäyttö kuriin konesalissa

22.10.2015

Enkom Active Oy toteutti yhdessä Gigasetin kanssa Vaasan sairaanhoitopiirin konesalin optimoinnin

Konesalin energiatehokkuuden parantaminen alentaa käyttökustannuksia ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Samalla saadaan parannettua yrityksen imagoa ja koko toiminnan uskottavuutta.

VSHP Case Study

Lisätietoja:
Joonas Terhivuo
Enkom Active Oy    
044 565 6568
joonas.terhivuo@enkom-active.fi

« Takaisin


© 2018 Enkom Active Oy | Tekninen toteutus Aldone