Verkon hallinta

    • Haluan lisätietoa tuotteesta

    NETadminin yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on keskittää verkkoinfran ja järjestelmien hallinta yhden järjestelmän alle sekä automatisoida päivittäisiä prosesseja. Prosessiesimerkkeinä ovat aktiivilaitteeseen kohdistuvat rutiinit, kuten provisiointi, tilan tarkistukset, verkon valvonta jne. Automaattiset prosessit vähentävät manuaalisen työn tarvetta merkittävästi, jolloin työkustannuksissa syntyy huomattavaa säästöä. Automatisoinnin ansiosta inhimillisten virheiden määrä vähenee radikaalisti. Tämä tarkoittaa myös vianetsintään ja korjaamiseen käytettävän työmäärän vähentymistä.

    NETadmin tarjoaa palveluiden provisiointiin - sekä verkon hallitsijoille että loppuasiakkaille - provisiointiportaalin. Verkonhallitsijoille portaali antaa työkalut tehokkaaseen ja vaivattomaan palveluiden provisiointiin. Loppuasiakkaat puolestaan saavat ympäri vuorokauden, seitsemän päivää viikossa auki olevan tilausportaalin. Tilausportaalin avulla asiakkaiden tilausprosessia saadaan tehostettua sekä automatisoitua.

    NETadmin järjestelmärakenne on avoin. Käyttäjä ei ole sidottu tiettyihin laitetoimittajiin tai teknologioihin. Operaattorilla käytössä olevat tietojärjestelmät kuten laskutus-, verkkotieto ja CRM-järjestelmä integroituvat yhteen NETadmin-järjestelmän tarjoamien avoimien rajapintojen avulla. Tämä tarkoittaa, että operaattorin perinteiseen työprosessiin ei välttämättä tarvitse puuttua ja siten käyttöönotto voidaan suorittaa joustavasti.    © 2018 Enkom Active Oy | Tekninen toteutus Aldone