BLC Protie Oy

BLC Taidon tarjooma edustaa Suomen parasta kokonaispalvelua eri osa-alueiden IT-asiantuntijoilta. Tarjoamme kaikki yritysten tietotyössä tarvitsemat ohjelmistot, palvelut ja laitteet tuettuina, ylläpidettyinä ja etähallittuina yhdellä kuukausikorvauksella. Autamme 50-1000 henkilön yrityksiä menestymään muuttumassa maailmassa.

BLC Taito

Konesalin hallintaratkaisu

Enkom Active toimitti konesalin DCIM-ratkaisun BLC:lle. Ratkaisu koostuu kahdesta ohjelmistosta: dcTrack ja PowerIQ. Ohjelmistot integroituvat toisiinsa ja muodostavat yhden kokonaisuuden. DCIM-ratkaisun avulla saadaan tehostettua konesalin toimintaa ja säästettyä energiakustannuksissa ja otetaan askel kohti vihreää IT:tä.

dcTrack-ohjelmiston avulla saadaan dokumentoitua koko konesali ja muodostettua konesalista visuaalinen kuva. Näin palvelimet ja kytkennät löytävät nopeasti ja muutoksien hallinta helpottuu. Muutokset konesalissa pystytään suunnittelemaan etukäteen ja varmistamaan mihin palvelimet kytketään ja sijoitetaan järkevästi.

PowerIQ-ohjelmiston avulla saadaan sähkönkulutukset mitattua ja valvottua konesalissa, jolloin tiedetään tarkasti mitkä kuormittavat eniten konesalia ja näihin pystytään puuttumaan. Olosuhdevalvonta on myös osa ohjelmistoa. Se mahdollistaa olosuhdetietojen seurannan ja valvonnan konesalissa. Näin vältytään ylikuumenemisen aiheuttamilta ongelmilta ja jäähdytyksen turhalta kuormittamiselta. Ohjelmisto on valmistaja riippumaton ja siihen voidaan helposti liittää eri valmistajien mittauslaitteita ja mittareita.

Lisätietoja:
Matti Hätönen
Enkom Active Oy    
050 350 6529
matti.hatonen@enkom-active.fi
LinkedIn


© 2018 Enkom Active Oy | Tekninen toteutus Aldone